• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 9.11. sa v Základnej škole Rosina pri Žiline konala súťaž žiakov základných a stredných škôl v programovaní Lego robotov. Náš tím z 8.A v zložení Nicolas, Filip a Karol obsadili v kategórii „Čiara“ 3. miesto. Okrem tejto kategórie sme súťažili aj v kategórii „Sumo“, kde sa nám veľmi nedarilo. V každom prípade boli to ďalšie cenné skúsenosti, ktoré nás môžu posunúť k lepším budúcim výsledkom. Všetkým trom žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy, na ktorú sa podujali napriek tomu, že súťaž bola v sobotu.