• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 12. novembra sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v stolnom tenise. Družstvo žiakov – Michal Chovan, Paľko Chovan a Ramon Tarač sa po tesnej prehre umiestnilo na 3. mieste. Gratulujeme!