• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 8. októbra 2019 sa žiaci našej školy Vanesa Juhásová, Nicolas Slezák, Jan Urban, Samuel Korňan, Šimon Pálka a Mikuláš Macharik zúčastnili Geograficko-ekologickej exkurzie „Krajina a ekológia údolia Slatiny“. Exkurzia sa konala vrámci neformálneho vzdelávania v oblasti geografie, ekológie a biológie, ktorú organizovalo Centrum voľného času – JUNIOR pre úspešných riešiteľov krajských kôl geografickej a biologickej olympiády, žiakov, študentov a pedagógov. Programom exkurzie bola návšteva obce Slatinka pri Zvolene a náučného chodníka údolím rieky Slatina (17 biotopov európskeho a národného významu), výklad o geografii lokality, návšteva Združenia Slatinka a následná diskusia o praxi ochrany prírodných hodnôt.