• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 7. novembra nás navštívil ujo Doremiro so svojím hudobno-tanečným divadlom a veselou formou nám priblížil notovú osnovu. Všetci sme sa zabavili, zatancovali si, aj zaspievali.