• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V tomto predstavení sme sa naučili, ako môže človek dopadnúť, keď bude chcieť viac, viac a ešte viac, keď je nenásytný a čo je v živote dôležitejšie ako bohatstvo a peniaze. Ďakujeme!