• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V októbri sme s deťmi v ŠKD spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, ich chute a vône. Formou hry so zatvorenými očami deti zapojili aj zmyslové orgány a hádali o aký druh ovocia a zeleniny sa jedná. Formou prezentácie si deti osvojovali význam vitamínov pre naše zdravie. Pani vychovávateľky pripravili deťom rôzne ovocné a zeleninové šaláty a ovocné nápoje, ktoré deťom veľmi chutili.