• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Výtvarné zručnosti našich žiakov rozvíjané na hodinách výtvarnej výchovy prinášajú množstvo viditeľných výsledkov. Rozvoj jemnej motoriky je u mnohých žiakov veľmi podceňovaný a tak mnohé nedostatky v tejto oblasti žiaci na hodinách výtvarnej výchovy odstraňujú. Grafický prejav niektorých žiakov je hodný profesionálnych dizajnérov, farebné videnie mnohých z nich je naozaj očarujúce. Posúďte sami!