• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 2.10.2019 reprezentovali žiaci a žiačky (Halčinová Daniela, Juhásová Vanesa, Kuhnová Marína, Ivanič Filip, Povinský Ľuboš, Šlúch Ivan, Tarač Ramon a Cerovský Oliver) našu školu v Cezpoľnom behu. Družstvo žiačok sa umiestnilo na 2. mieste a družstvo žiakov sa umiestnilo na 3. mieste. Blahoželáme!