• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 15.10.2019 organizovala naša škola 15. ročník výtvarnej súťaže Františkova púť, tentokrát na tému František a včielky. Súťaže sa zúčastnilo rekordných 47 žiakov z piatich materských škôl a šiestich základných škôl nášho okresu. V štyroch kategóriách mali možnosť vyskúšať svoj talent v stvárnení života včiel. Súťaž otvoril pán riaditeľ, privítal hostí a zaželal im veľa tvorivej inšpirácie. Potom predsedkyňa poroty p. učiteľka Helena Chovanová vysvetlila podmienky súťaže a organizačné pokyny. Žiaci našej školy motivovali hostí hudobno-dramatickým vystúpením o sv. Františkovi a včielkach. Po troch hodinách tvorivej práce porota zložená z učiteľov zúčastnených škôl vybrala najlepšie práce. vzhľadom na veľký počet zúčastnených a veľké množstvo pekných prác si porota dovolila udeliť viac cien.

II. kategória (1.-3. ročník):
1. miesto: Lucia Kuková (3.A) - KSŠ, Michaela Šušková - ZŠ J. Horáka
2. miesto: Ema Nováková - ZŠ s MŠ B. Belá, Lenka Charvátová - ZŠ J. Kollára
3. miesto: Lilly Devošová (2.A) - KSŠ

III. kategória (4.-6. ročník):
1. miesto: Daniela Marková - ZŠ s MŠ B. Belá, Nelka Hilbertová - ZŠ J. Horáka
2. miesto: Timea Ottová - ZŠ J. Kollára, Amália Paškayová (6.A) - KSŠ
3. miesto: Vanesa Ivaničová -  ZŠ J. Horáka, Zuzana Auderová (6.A) - KSŠ

IV. kategória (7.-9. ročník):
1. miesto: Henrieta Dudáková (8.A) - KSŠ, Andrej Škoruba -  ZŠ s MŠ B. Belá
2. miesto: Bibiána Glaubaufová -  ZŠ J. Horáka, Vanesa Juhásová (8.A) - KSŠ
3. miesto: Michaela Longauerová -  ZŠ J. Horáka

Každý žiak získal za svoju tvorbu diplom a ocenení žiaci aj vecné ceny v podobe výtvarných pomôcok. Úspešným žiakom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemné tvorivé dopoludnie.