• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V deň spomienky na Svätých anjelov strážcov zavítal medzi nás novokňaz z našej diecézy Filip Gulai. Tak, ako náš pán kaplán Michal, aj on pochádza z Novej Bane a momentálne pôsobí vo farnosti Prievidza - Zapotôčky. Mladším žiakom v homílii počas sv. omše priblížil význam a dôležitosť anjelov strážcov v ich životoch. Ďakujeme za milú návštevu.