• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Keďže už poznáme všetky písmená a každý deň čítame, v šlabikári sme si prečítali aj recept na jogurtovo-jahodovú zmrzlinu. A presne podľa receptu sme si ju pripravili len s malou pomocou našej pani učiteľky. Bola vynikajúca!


V deň svojho prvého polročného vysvedčenia si prváčikovia zahrali metodické hry a po polroku boli odmenení skvelým vysvedčením a malým darčekom od triednej pani učiteľky.


Piatok 20.12. si prváčikovia užili v podobe hier, darčekov, radosti, jasličkovej slávnosti a prekvapenia od kamarátov deviatakov. Ďakujeme!


Prváci pri rôznych aktivitách nadobúdajú nové poznatky a pri týchto aktivitách si tiež budujú hlbšie kamarátstva v triede. Tentoraz sme sa zamerali na matematiku zábavnou formou.


Na hodinu Telesnej výchovy a športu prišli k prvákom aj ich kamaráti zo škôlky. Spoločne sa poriadne rozcvičili, následne prekonávali prekážkovú dráhu a nakoniec sa zahrali hru Rybníček. Predškoláci boli veľmi šikovní a určite o rok nebudú mať problém športovať na hodinách TVaŠ.


Naši prváci majú za sebou prvý mesiac v škole a okrem nadobúdaní nových vedomostí zažili aj divadielko Kocúr v čižmách a na výtvarnej výchove si skrášľovali svoju triedu.