• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Krásne jesenné slnečné počasie pozýva všetkých nadšencov do prírody. V rámci Svetového dňa čistoty a upratovania sa aj naša škola v zastúpení 8.A triedy v piatok 20.9.2019 zapojila do tejto dobrovoľníckej aktivity organizovanej OOCR Región Banská Štiavnica a ostatnými oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Cieľom tohto podujatia, do ktorého sa zapája 157 krajín, je upratať a vyčistiť od odpadkov celý svet. Do podujatia sa snažia zapojiť prioritne deti a mládež, aby sa naučili, že odpadky patria do koša a nie do lesa. Naši ôsmaci nesklamali a takmer v plnom počte s nadšením prešli celé okolie náučného chodníka Glanzenberg a vyzbierali 16 vriec rôzneho odpadu. Zároveň zdokumentovali zničené orientačné informačné tabule. Po tvrdej práci sa spolu s ďalšími dvoma skupinami (štiavnickí gymnazisti a dobrovoľníci z Bratislavy) stretli na Červenej studni v Hájovni, kde nás čakal chutný horúci gulášik. Organizátorom ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.