• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 24.9.2019 sa dvaja naši žiaci zúčastnili prvého ročníka súťaže "World Robot Olympiad" v Košiciach. Súťaž bola rozdelená podľa veku do troch kategórií. Žiaci reprezentovali školu v najmladšej vekovej kategórii do 12 rokov. Cieľom bolo pripraviť robota na plnenie zadaných meniacich sa úloh, na mieste ho poskladať, doladiť program miestnym podmienkam. Úlohy to boli náročné, ale Janko so Simonkom sa ich nezľakli. Po vyrovnaných zápasoch sme nakoniec obsadili 2. miesto. Obom žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.