• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naši milí prváčikovia absolvovali svoj veľký deň - prvý deň v škole. K postu prvákov ich pasovali Maťko s Kubkom a po slávnostnej svätej omši ich privítali deviataci aj s darčekom. Na druhý deň práve s deviatakmi zažili veľa zábavy pri rôznych aktivitách. Prajeme im veľa úspechov pri začínajúcom nadobúdaní nových vedomostí.