• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Záver školského roka už tradične patrí aj posedeniu pri guláši, ktoré organizuje Spoločenstvo rodičov našej školy pre deti, rodičov a učiteľov. Inak tomu nebolo ani na túto turíčnu nedeľu. Vďaka za chutný guláš, sladké, slané i ovocné dobroty a pekné gurmánsko-športové popoludnie rodičom i vedeniu školy.