• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 4. júna sa v priestoroch Kaštieľa a parku vo Sv. Antone konal 7. ročník výtvarnej súťaže Couburgove lásky na tému Bulharsko. Stvárňovali povesť o Viniči a ruži. Žiaci našej školy uspeli výborne a všetci boli ocenení:

1. kat.: Anna Urbanová 3.A – 1.miesto, Ema Doletinová 1.A – cena múzea

2. kat.: Amália Paškayová 5.A – 1.miesto, Sofia Dávidová 4.A - 1.miesto,

3. kat.: Daniela Halčinová 8.A - 1.miesto, Hana Buzalková 7.A – cena múzea

Gratulujeme!