• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 3.6. sa naši žiaci zúčastnili súťaže Robotický Battle na Alejovej v Košiciach. Súťažili v kategórii Lego Racing, kde bolo potrebné poskladať robotické vozidlo s diaľkovým ovládaním a naprogramovaným programom pre riadenie takéhoto vozidla a zajazdiť čo najrýchlejšie danú trať s ostatnými súťažiacimi. Kategória nebola rozdelená a súťažili spolu žiaci základných aj stredných škôl. V konkurencii 51 tímov sa naši žiaci nestratili a Nicolas s Filipom obsadili 3. miesto. Ich mladší spolužiaci sa nedali zahanbiť a Tom s Danielom skončili na 11. mieste. Všetkým žiakom blahoželáme za získané umiestnenia a veríme, že nadobudnuté skúsenosti využijú pri svojich ďalších robotických aktivitách.