• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 5.6. sa naši štvrtáci a piataci zúčastnili atletických disciplín v našom okrese. Všetci vydali skvelý výkon a domov si väčšina z nich odniesla medaile. Výhercovia:

Beh 50 m: Terezka Cániková 3. miesto

Beh 150 m: Tánička Chovanová 2. miesto a Tomík Slezák 3. miesto

Skok do diaľky: Tánička Chovanová 3. miesto, Nelka Slančíková 2. miesto a Matúš Slováček 3. miesto, Janko Garai 2. miesto

Štafeta: 2. miesto dievčatá - Terezka Cániková, Tánička Chovanová, Nelka Slančíková, Nelka Buzalková
3. miesto chlapci - Tomík Slezák, Peťo Beňo, Janko Garai, Samko Šlúch

Srdečne blahoželáme!