• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V piatok, 31. mája 2019, v rámci Dňa detí a školského projektu Enviroexperti sa na našej škole uskutočnilo netradičné vyučovanie - včelárski tovariši z radov deviatakov a siedmakov nás na 8 stanovištiach učili poznávať život včiel v úli; pomocou vôní, tvarov a farieb nás učili rozoznávať medonosné rastliny, ktorých vysádzaním alebo siatím sami môžeme pomôcť k záchrane pestrofarebného hmyzieho života; ukázali nám ako ľahko sa dá vyrobiť z včelieho vosku balzam na popraskané pery; naučili nás vyrobiť drevený rámik, v ktorom včielky stavajú svoje dielo; ochutnali sme med; spoznali väčšinu včelích produktov; určovali a pomenovávali sme, z akých častí sa skladá úľ; a nosením peľových guľôčok a triafaním tých správnych žihadiel do terča sme si aj zasúťažili.

Veľká vďaka patrí všetkým tímákom, ktorí sa svedomito zhostili svojho lektorovania na jednotlivých stanovištiach a ich pani učiteľke Mariane Hyberovej; ďalej pani učiteľke Kamile Lulákovej za peľové guľôčky, pani učiteľke Lucii Halčinovej za žihadlá a pánom školníkom za terč a medík.

Na základe referencií od včelárskych tovarišov:
-    práca s drevom išla najšikovnejšie a suverénne prvákom a štvrtákom
-    vo vedomostných testíkoch najviac bodov dosiahli druháci, tretiaci a štvrtáci
-    v triafaní žihadiel boli najlepší žiaci druhého a piateho ročníka
-    v nosení peľových guľôčok, vo vzájomnej pomoci a pracovitosti zabodovali najviac opäť druháci a tretiaci

Preto sme sa rozhodli žiakov I. stupňa pasovať na včelárskych učňov a ochrancov zdravého života. Gratulujeme a ďakujeme.