• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 31.5. sa naši športovci prvého stupňa zúčastnili bežeckých pretekov na štadióne v Banskej Štiavnici. Všetci sa pri veľkej konkurencii snažili, podávali skvelé výkony a na stupni víťazov stál Jakubko Ivanič z 2.A - 1. miesto a Miška Pavlendová z 1.A - 3. miesto. Srdečne blahoželáme!