• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V posledný deň pred jarnými prázdninami sme pripravili pre deti v školskom klube súťaž v stavaní domčekov z Lega, v hre Človeče, nehnevaj sa a v hre Dobble. Všetky deti mali možnosť vybrať si, v čom chcú súťažiť. Veľmi sa tešili, že môžu byť v jednej triede všetci spolu a pomerať si sily. Za ich hravosť a šikovnosť si domov okrem dobrej nálady odniesli aj nejakú tú sladkú odmenu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu. Deti, boli ste úžasné!