• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

28.6.2019 Ukončenie školského roka slávnostnou sv. omšou (galéria)

26.6.2019 Rozlúčka so žiakmi 9.A

25.6.2019 Výlet do Čierneho Balogu pre žiakov 2.A a 3.A

21.6.2019 Didaktické hry; praktická časť pre žiakov 1. stupňa

19.6.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

19.6.2019 Program pre rodičov od žiakov 1. stupňa (galéria)

18.6.2019 Školský výlet - Čičmany, Rajecká lesná, Strečno pre žiakov 5.A, 6.A a 8.A (galéria)

18.6.2019 Školský výlet do Zveroparku v Revišti pre žiakov 1. ročníka (galéria)

14.6.2019 Školský výlet do Liptovského Mikuláša pre žiakov 7.A (galéria)

10.-14.6.2019 Dni tolerancie

10.-14.6.2019 Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka (galéria)

13.6.2019 Prvácka pasovačka za čitateľov v mestskej knižnici (galéria)

9.6.2019 Ukončenie školského roka s tradičným turíčnym gulášom (galéria)

5.6.2019 Atletika; okresné kolo pre žiakov 1.-5. ročníka (galéria)

4.-7.6.2019 Návšteva z družobnej školy zo Siewierczu z Poľska

4.6.2019 Coburgove lásky; výtvarná súťaž vo Svätom Antone (galéria)

3.-7.6.2019 Plavecký kurz žiakov 2. ročníka (galéria)

3.6.2019 Robotický Battle na Alejovej; robotická súťaž v Košiciach (galéria)

1.6.2019 Florbalový turnaj ku Dňu detí

31.5.2019 Deň detí; program v škole v podaní žiakov 7.A (galéria)

31.5.2019 Malý beh Trate mládeže; bežecké preteky (galéria)

29.5.2019 Spievajme Pánovi; diecézna spevácka súťaž (galéria)

28.5.2019 Čo šepká les; prírodovedná súťaž

23.-24.5.2019 Celoslovenský snem kráľov čitateľov v Banskej Štiavnici (galéria)

23.-24.5.2019 Atletika; krajské kolo (galéria)

22.5.2019 Súťaž mladých záchranárov; krajské kolo (galéria)

21.5.2019 Archimediáda; fyzikálna súťaž pre žiakov 7. ročníka (galéria)

21.5.2019 Trestno-právna zodpovednosť; prednáška

17.5.2019 Atletika; okresné kolo (výsledky)

16.5.2019 Slávik Slovenska; okresné kolo (galéria)

15.5.2019 Malý futbal; okresné kolo starší žiaci

14.5.2019 Misie; program v škole vrámci farských misií (galéria)

10.5.2019 Čokoládová tretra; atletická súťaž v Žiari nad Hronom (galéria)

10.5.2019 Súťaž mladých záchranárov; okresné kolo (galéria)

6.-10.5.2019 Výmenný pobyt v Banskej Štiavnici žiakov partnerskej školy z Budapešti

6.5.2019 Slávik Slovenska; školské kolo (galéria)

2.5.2019 Komparo; prípravné testovanie žiakov 4. a 6. ročníka

2.5.2019 Malý futbal; okresné kolo žiakov

30.4.2019 Deň, kedy sa mlčalo; workshop žiakov 9.A

29.4.2019 Malý futbal; okresné kolo žiačok

24.4.2019 Minifutbal; okresné kolo žiakov 1. stupňa

11.4.2019 My sa nevieme sťažovať nahlas; medzinárodná výtvarná súťaž (galéria)

11.4.2019 Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní

10.4.2019 Zápis do prvého ročníka v čase 13:00-16:30 (galéria)

9.4.2019 Matematická olympiáda pre žiakov 6.-8. ročníka; okresné kolo

8.-12.4.2019 Výmenný pobyt v Budapešti žiakov 7.A, 8.A a 9.A (galéria)

7.4.2019 Deň katolíckych učiteľov; sviatok sv. Jána de la Salle, patróna učiteľov

5.4.2019 CHEMSTAR 2019; finále chemickej súťaže (galéria)

4.4.2019 Hviezdoslavov Kubín; regionálne kolo

3.4.2019 Krížová cesta učiteľov; duchovná obnova (galéria)

3.4.2019 Testovanie T9 žiakov 9. ročníka

2.4.2019 Modrý deň; Svetový deň povedomia o autizme (galéria)

28.3.2019 Kultúrny, duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie; výtvarná súťaž (galéria)

27.3.2019 Deň otvorených dverí

27.3.2019 Pytagoriáda P6, P7, P8 (výsledky)

26.3.2019 Pytagoriáda P3, P4, P5 (výsledky)

22.3.2019 Chemická olympiáda; okresné kolo (galéria)

22.3.2019 Deň vody; štvrtáci si pripravili otázky pre všetkých v škole (galéria)

21.3.2019 Dejepisná olympiáda; krajské kolo

21.3.2019 Svetový deň Downovho syndrómu; príď do školy vo farebných ponožkách (galéria)

20.3.2019 Biblická olympiáda; dekanátne kolo vo Zvolene

19.3.2019 Púť k sv. Jozefovi do Sebechlieb (galéria)

19.3.2019 Turnaj vo vybíjanej; okresné kolo, dievčatá (galéria)

19.3.2019 Matematická olympiáda; krajské kolo

18.3.2019 Hviezdoslavov Kubín; školské kolo

15.3.2019 Turnaj vo volejbale; regionálne kolo

14.3.2019 Turnaj vo florbale; regionálne kolo

13.3.2019 Fyzikálna olympiáda pre žiakov 8. a 9. ročníka

12.3.2019 Šaliansky Maťko; krajské kolo

1.-8.3.2019 Púť zamestnancov školy do Svätej zeme (galéria)

21.2.2019 Turnaj vo florbale, žiaci; okresné kolo

20.2.2019 Turnaj vo florbale, žiačky; okresné kolo

14.2.219 Dejepisná olympiáda; okresné kolo

13.2.2019 Olympiáda v anglickom jazyku; krajské kolo

12.2.2019 Biologická olympiáda; okresné kolo (výsledky)

7.2.2019 Geografická olympiáda; okresné kolo

7.2.2019 Kollár XXL; výtvarná súťaž (galéria)

6.2.2019 Turnaj v basketbale; okresné kolo

5.2.2019 Technická olympiáda; krajské kolo

4.-8.2.2019 Lyžiarský výcvik v Salamandra resort (galéria)

31.1.2019 Karneval v školskej telocvični (galéria)

31.1.2019 Odovzdanie polročných výpisov známok

30.1.2019 Matematická olympiáda Z5, Z9; okresné kolo (výsledky)

29.1.2019 Turnaj vo volejbale; okresné kolo (galéria)

29.1.2019 Robohranie; robotická súťaž vo Zvolene (galéria)

22.1.2019 Šaliansky Maťko; okresné kolo

16.1.2019 Anglická olympiáda; okresné kolo (výsledky)

15.1.2019 First Lego League; účasť na regionálnom turnaji v Žiari nad Hronom, zmiešaný tím zložený zo žiakov 4., 5. a 6. ročníka

12.1.2019 Memoriál Janka Mojičku; florbalový turnaj (galéria)

10.1.2019 Šaliansky Maťko; školské kolo (galéria)

9.1.2019 Trojkráľové požehnanie priestorov školy

8.1.2019 Žiacka školská rada

21.12.2018 Vianočná besiedka; požehnanie detí a rodičov (galéria)

18.12.2018 Šaliansky Maťko; školské kolo recitačnej súťaže

14.12.2018 Predvianočné trhy v priestoroch školy (galéria)

12.-13.12.2018 Pytagoriáda; školské kolo (výsledky)

11.12.2018 Ilustrujeme Horákove povesti; výtvarná súťaž

7.12.2018 Koledníci v Kammerhofe; predstavenie na vianočných trhoch (galéria)

6.12.2018 Sviatok sv. Mikuláša (galéria)

3.12.2018 Spomienka na Janka, nášho spolužiaka

30.11.2018 Technická olympiáda; okresné kolo (galéria)

21.11.2018 Testovanie T5 zo Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky žiakov 5. ročníka

20.11.2018 Stredoškolák; burza stredných škôl

12.-16.11.2018 iBobor; informatická súťaž

14.11.2018 Súťaž v stavaní lega v ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici (galéria)

13.11.2018 Terra Bela; výtvarná súťaž v Banskej Belej (výsledky)

12.11.2018 Špongia; súťaž v programovaní počítačovej hry (galéria)

9.11.2018 Návšteva hvezdárne Maximiliána Hella pre žiakov 4.A (galéria)

8.11.2018 Memoriál Ladislava Kristu; viacboj všestrannosti

6.11.2018 Turnaj v stolnom tenise; okresné kolo

31.10 - 4.11.2018 Jesenné prázdniny

24.-25.10.2018 Napriek / Naprieč; edukačný program v Galérii Jozefa Kollára (galéria)

19.10.2018 Deti sa modlia ruženec; celosvetová akcia (galéria)

18.-19.10.2018 RoboRave; robotická súťaž v Žiline (galéria)

16.10.2018 Františkova púť; výtvarná súťaž na tému "Exotické vtáctvo" (galéria)

9.10.2018 Cezpoľný beh; okresné kolo

8.10.2018 Exkurzia do Osvienčimu pre žiakov 9.A (galéria)

5.10.2018 Šarkaniáda na lúkach pri Kalvárii pre žiakov prvého stupňa (galéria)

5.10.2018 OŽaZ; praktická časť (galéria)

4.10.2018 OŽaZ; teoretická časť

4.10.2018 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy; slávnostná sv. omša vo farskom kostole (galéria)

3.10.2018 Horehronské hry; atletické preteky v Banskej Bystrici (galéria)

21.-22.9.2018 Hejného matematika; školenie v Nových Zámkoch

17.9.2018 Začiatok krúžkovej činnosti v šk. roku 2018/2019 (ponuka krúžkov)

7.9.2018 Salamandrové dni; účasť žiakov v salamandrovom sprievode

3.9.2018 Začiatok školského roku 2018/2019 sv. omšou vo farskom kostole