• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

29.6.2017 Slávnosť sv. Petra a Pavla, ďakovná sv. omša, ukončenie školského roka, odovzdanie vysvedčení (galéria)

28.6.2017 Rozlúčka so žiakmi 4.A

27.6.2017 Výlet do Kremnice a Harmaneckej jaskyne pre žiakov 2.A a 3.A (galéria)

26.-27.6.2017 Nocovka siedmakov v škole (galéria)

26.6.2017 Rozlúčka so žiakmi 9.A o 13:00 (galéria)

23.6.2017 OŽaZ, praktická časť pre žiakov 5. - 9. ročníka

23.6.2017 Návšteva záchranárov s praktickými ukážkami (galéria)

21.6.2017 Turnaj vo florbale pre žiakov 1. - 4. ročníka

20.6.2017 Výlet do Sv. Antona pre žiakov 1.A a 1.B (galéria)

20.6.2017 Majstrovstvá Slovenska v atletike v Nových Zámkoch, školu reprezentovala Engel Leonie v behu na 300m

16.6.2017 Výlet na ranč u Ňuňa pre žiakov 8.A

13.6.2017 Didaktické hry pre žiakov 1. - 4. ročníka (galéria)

12.-16.6.2017 Škola v prírode pre žiakov 4.A (galéria)

9.6.2017 Memoriál Vladka Stračinu v Banskej Belej (výsledky)

9.6.2017 Anglické divadlo pre žiakov 3.A a 6.A

8.6.2017 Dopravné ihrisko pre žiakov 1.A, 1.B a 4.A (galéria)

7.6.2017 Slávik Slovenska; krajské kolo v Rimavskej Sobote

6.-9.6.2017 Plavecký kurz pre žiakov 2.A

6.6.2017 Záver včelárskeho krúžku (galéria)

5.6.2017 Čo šepká les, prírodovedná súťaž

4.-6.6.2017 Robotický Battle na Alejovej v Košiciach (galéria)

4.6.2017 Deň školy a rodiny, stretnutie rodičov, učiteľov a žiakov v školskej záhrade (galéria)

2.6.2017 Výlet do Tatralandie; žiaci 4.A a 5.A (galéria)

2.6.2017 Anglické divadlo pre žiakov 7.A, 8.A a 9.A

1.6.2017 Medzinárodný deň detí; program v areáli školy (galéria)

30.5.2017 Biblia očami detí, diecézne kolo (výsledky)

28.5.2017 Turnaj vo florbale v ZŠ J. Kollára (výsledky)

27.5.2017 Púť detí na Staré Hory (galéria)

26.5.2017 Koncoročný výlet do Viedne pre žiakov 6., 7. a 9. ročníka

26.5.2017 Atletika; majstrovstvá okresu Banská Štiavnica (výsledky)

25.5.2017 Archimediáda; okresné kolo (výsledky)

23.5.2017 Spievajme Pánovi; diecézne kolo (galéria)

16.5.2017 Atletika; okresné kolo (výsledky)

16.5.2017 Hrnček var!, divadelné predstavenie (galéria)

15.5.2017 Slávik Slovenska; okresné kolo (galéria)

8.-12.5.2017 Výmenný pobyt žiakov z partnerskej školy z Budapešti v Banskej Štiavnici (galéria)

4.5.2017 Hviezdoslavov Kubín; krajské kolo - školu reprezentovala Lea Hrnčiríková (6.A)

3.5.2017 Minifutbal Mc Donald`s Cup, žiaci a žiačky 1. stupňa; okresné kolo

3.5.2017 Jazykové animácie nemeckého jazyka (galéria)

27.4.2017 Lesnícky deň; žiaci 1. - 4. ročníka (galéria)

24.-28.4.2017 Výmenný pobyt žiakov v partnerskej škole v Budapešti (galéria)

25.4.2017 Futbal - mladší žiaci; okresné kolo

12.4.2017 Zápis do prvého ročníka (galéria)

12.4.2017 My sa nevieme sťažovať nahlas, výtvarná súťaž v Galérii Jozefa Kollára (galéria)

12.4.2017 Fyzikálna olympiáda; krajské kolo - školu reprezentoval Marek Ivanič (8.A)

11.4.217 Futbal - starší žiaci; okresné kolo

8.4.2017 Ekologický chov včiel; druhá časť kurzu na včelej farme v Želiezovciach (galéria)

7.4.2017 Deň kresťanských učiteľov

7.4.2017 Beh oslobodenia v Žiari nad Hronom

6.-8.4.2017 RoboCup Junior, robotická súťaž v Martine (galéria)

5.4.2017 Testovanie T9; celonárodné testovanie žiakov 9. ročníka

5.4.2017 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy - krížová cesta (galéria)

4.4.2017 Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8; okresné kolo (výsledky)

31.3.2017 Biblia očami detí, školské kolo (galéria)

29.3.2017 Súťaž v stavbe lega v Základnej škole J. Horáka (galéria)

29.3.2017 Biologická olympiáda, okresné kolo

25.3.2017 Dotyk krásy, tvorivé dielne v priestoroch školy

23.3.2017 Chemická olympiáda, okresné kolo

22.3.2017 Deň otvorených dverí

21.3.2017 Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

21.3.2017 Biblická olympiáda, dekanátne kolo (výsledky)

20.3.2017 Kollárova Štiavnica očami detí, výtvarná súťaž (galéria)

20.3.2017 Matematický klokan, medzinárodná matematická súťaž (výsledky)

16.3.2017 Fyzikálna olympiáda, okresné kolo (výsledky)

16.3.2017 Ak vieš, odpovieš; literárna súťaž (výsledky)

15.3.2017 Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie, vyhodnotenie súťaže (galéria)

14.-15.3.2017 Pytagoriáda; okresné kolo (výsledky)

8.3.2017 Medzinárodný deň žien (galéria)

6.3.2017 Návšteva kina - Lichožrúti, žiaci 2. a 3. ročnníka (galéria)

23.2.2017 Výchovný koncert; Miro Jilo a Peter Jankú (galéria)

22.2.2017 Maškarný bál pre žiakov 1.-5. ročníka (galéria)

21.2.2017 Turnaj vo vybíjanej - mladšie žiačky; okresné kolo

18.2.2017 Memoriál Janka Mojičku, turnaj vo florbale (galéria)

16.2.2017 Trenčiansky robotický deň, robotická súťaž v Trenčíne (výsledky)

16.2.2017 Olympiáda z biológie; okresné kolo pre žiakov 8.-9. ročníka

15.2.2017 Olympiáda v anglickom jazyku; krajské kolo (výsledky)

14.2.2017 Ekologický chov včiel, včelárska konferencia v Želiezovciach (galéria)

14.2.2017 Dejepisná olympiáda, okresné kolo

10.2.2017 Robotiáda, robotická súťaž v Brne (výsledky)

8.2.2017 Florbalový turnaj; regionálne kolo v Kremnici

7.2.2017 Geografická olympiáda, okresné kolo (výsledky)

6.-10.2.2017 Lyžiarsky kurz pre žiakov 7.A a 7.B (galéria)

2.2.2017 Technická olympiáda; krajské kolo (galéria)

1.2.2017 Florbalový turnaj okresu Banská Štiavnica (výsledky)

31.1.2017 Basketbal - dievčatá, okresné kolo

26.1.2017 Šaliansky Maťko, súťaž v prednese povestí; okresné kolo

25.-27.1.2017 Robohranie, robotická súťaž vo Zvolene (galéria)

24.1.2017 Matematická olympiáda Z5, Z9; okresné kolo (výsledky)

19.1.2017 Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo

17.1.2017 Smelý zajko, divadelné predstavenie pre 1.-4. ročník (galéria)

17.1.2017 Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo (výsledky)

11.1.2017 Požehnanie priestorov školy (galéria)

22.12.2016 Vianočná besiedka, požehnanie detí a rodičov (galéria)

21.12.2016 Povolanie Pápež, divadelné predstavenie v Nitre

16.12.2016 Školské predvianočné trhy v priestoroch školy (galéria)

13.12.2016 Ilustrujeme Horákove povesti, výtvarná súťaž (galéria)

12.12.2016 Vianoce s Kulišiakom, divadelné predstavenie (galéria)

9.12.2016 Vystúpenie koledníkov na Štjavnyckom vjanočnom jarmoku v Kammerhofe

7.-8.12.2016 Pytagoriáda, školské kolo (výsledky)

6.12.2016 Návšteva sv. Mikuláša (galéria)

2.12.2016 First Lego League, robotická súťaž v Žiari nad Hronom (galéria)

1.12.2016 Vianočná žiacka hala, atletické preteky v Banskej Bystrici

1.12.2016 Technická olympiáda, okresné kolo (výsledky)

30.11.2016 Turnaj vo volejbale - dievčatá, okresné kolo

30.11.2016 Ilustrujeme belianske povesti, okresné kolo výtvarnej súťaže (galéria)

23.11.2016 Testovanie T5 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

22.11.2016 Ochutnávka Hejného matematiky pre rodičov žiakov 1.-3. ročníka (galéria)

22.11.2016 Turnaj v bedmintone, okresné kolo

22.11.2016 ...a Slovo bolo u Boha..., diecézne kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy v Banskej Bystrici

16.11.2016 Komparo, cvičné testovanie žiakov 8. a 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

15.11.2016 Objav tvár Otcovho milosrdenstva, diecézna prezentácia aktivít našej školy v Banskej Bystrici (galéria)

15.11.2016 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, okresné kolo

9.11.2016 Františkova púť, okresné kolo výtvarnej súťaže (galéria)

8.11.2016 Tri hlavy, tri perá; diecézna matematická súťaž v Žarnovici (galéria)

7.-11.11.2016 I-bobor (výsledky)

4.11.2016 Malí svätí v 2.A triede (galéria)

2.11.2016 ŠPONGIA, stredoškolská súťaž v programovaní počítačových hier v Bratislave (výsledky)

27.10.2016 G-robot, robotická súťaž v Martine (galéria)

27.10.2016 Vystúpenie žiakov v domove dôchodcov (galéria)

24.-27.10.2016 E-test žiakov druhého stupňa spoločnosťou NÚCEM (výsledky)

21.10.2016 Turnaj v stolnom tenise v Centre voľného času v Banskej Štiavnici (galéria)

20.-21.10.2016 RoboRAVE SK, robotická súťaž v Trenčíne (galéria)

20.10.2016 Denník Anny Frankovej, divadelné predstavenie vo Zvolene pre žiakov 8.A, 9.A a 4.G

15.10.2016 Turistický krúžok, začiatok o 10:00 pri budove školy (galéria)

11.10.2016 Cezpoľný beh, majstrovstvá okresu (galéria)

5.10.2016 OŽaZ, praktická časť

5.10.2016 Horehronské dni, atletické preteky (výsledky)

4.10.2016 OŽaZ, teoretická časť

4.10.2016 Františkova púť, 1. ročník diecéznej výtvarnej súťaže (galéria)

4.10.2016 Sviatok sv. Františka Assiského - patróna školy, sv. omša o 8:30 v školskej kaplnke spojená s jej požehnaním (galéria)

28.9.2016 Ako jedon baník do šichty išou (galéria)

19.-21.9.2016 Škola v prírode (galéria)

16.9.2016 Návšteva divadla - Skrotenie zlej ženy

9.9.2016 Salamandrový sprievod za účasti našich žiakov

5.9.2016 Začiatok školského roka 2016/2017, sv. omša vo farskom kostole o 8:30