• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

30.6-3.7.2013 duchovná obnova pedagogických a administratívnych zamestnancov

28.6.2013 koncoročná ďakovná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, odovzdávanie vysvedčení

26.6.2013 rozlúčka s 9.A

22.6.2013 návšteva družobného Piaristického gymnázia sv. Margity v Budapešti

20.-21.6.2013 školský výlet 9.A

20.6.2013 vyhodnotenie súťaže v triedení a zbere separovaného odpadu, naša škola sa umiestnila na 3. mieste spomedzi všetkých škol v našom meste. Najviac nás potešilo umiestnenie 3.A triedy spomedzi všetkých tried v našom meste, kde sme získali 3. miesto. Najšikovnejším triedičom bol Andrej Sombaty (3.A).

20.6.2013 Štiavnické spievanky

19.6.2013 školský výlet 3.A, 3.B, 4.A

13.6.2013 záverečná časť školskej relácie Spoznávajme našich otcov - 3.B

12.6.2013 školský výlet 5.A, 6.A, 7.A (galéria)

11.6.2013 návšteva Múzea slovenskej dediny (galéria)

11.6.2013 športový deň žiakov katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy v Leviciach (galéria)

11.6.2013 OŽaZ praktická časť

6.6.2013 Čo šepká les - vedomostná súťaž vo Svätom Antone, umiestnenie našich žiakov: v súťaži družstiev: Peter Kapoš (6.A), Veronika Štirblová (6.A), Pavlína Knížková (6.A) - 4. miesto; v súťaži jednotlivcov: Peter Kapoš (6.A) - 1. miesto

5.6.2013 Deťom pre radosť - 3. kolo plaveckých pretekov, umiestnenie našich žiakov: najmladší žiaci: 2. miesto - Michal Chovan (2.A), 3. miesto - Benjamín Lulák (3.B), 4. miesto - Marek Ivanič (4.A); najmladší žiaci registrovaní: 1. miesto - Ján Mojička (1.A), 2. miesto - Samuel Macharik (2.A); najmladšie dievčatá registrované: 1. miesto - Alexandra Nemčoková (3.A); mladšie žiačky: 1. miesto - Barbora Ivaničová (7.A), mladší žiaci: 1. miesto - Michal Balász (4.A); staršie žiačky: 1. miesto - Karolína Blišťanová (8.A); starší žiaci: 1. miesto - Dávid Nemčok (8.A), 2. miesto - Ondrej Solivarský (8.A), 3. miesto - Peter Dudák (9.A). Okrem toho náš žiak Nicolas Slezák (1.A) dostal diplom za najmladšieho účastníka plaveckých pretekov. (galéria)

4.6.2013 opekačka 1.A a 3.A

31.5.2013 Jeden svet - filmový festival, o 18:45 adorácia, od 19:00 premietanie 4 dokumentárnych filmov

31.5.2013 Father Frost - anglické divadelné predstavenie v Kultúrnom centre o 9:30 (galéria)

29.5.2013 celoslovenská fyzikálna súťaž Cascade 2013 (galéria)

29.5.2013 zdravotnícka súťaž, umiestnenie našich žiakov: I.stupeň - 2.miesto - Petra Sabalová (3.A), Ondrej Cánik (3.A), Patrik Hrnčiar (3.A), Zuzana Maruniaková (3.A), Lucia Ivaničová (3.A), Alexandra Nemčoková (3.A); II.stupeň - 3.miesto - Andrej Maruniak (6.A), Alexandra Soldánová (6.A), Hana Freigertová (6.A), Veronika Štirblová (6.A), Katarína Freigertová (5.A)

28.5.2013 OŽaZ teoretická časť

28.5.2013 didaktické hry (1. - 4. ročník)

23.-25.5.2013 výlet do Štrassburgu a Europa-parku

23.-24.5.2013 Noc v škole žiakov 7.A

23.5.2013 pasovanie prvákov za čitateľov mestskej knižnice

23.5.2013 Spievajme Pánovi - diecézne kolo, umiestnenie našich žiakov: 2.miesto - Pavol Chovan (2.A), 2.miesto - Mária Kissová (7.A); v kategórii zbor: 1.miesto - Lucia Švecová (9.A), Silvia Mravcová (4.A), Mária Kissová (7.A)

23.5.2013 Atletika OK

22.5.2013 Archimediáda 7.A

21.5.2013 Slávik Slovenska KK, umiestnenie našich žiakov: Veronika Bačíková (4.A) - 2.miesto, Mária Kissová (7.A)

17.5.2013 plavecký výcvik žiakov 2.A

16.5.2013 Spoznávajme našich otcov - relácia 8.A

16.5.2013 plavecký výcvik žiakov 2.A

15.-16.5.2013 Noc v škole žiakov 8.A

15.5.2013 Deťom pre radosť - 2. kolo plaveckých pretekov (galéria)

14.5.2013 plavecký výcvik žiakov 2.A

14.5.2013 Biologická olympiáda KK

13.5.2013 Who`s in the house - anglické divadlo žiakov 4.A

11.5.2013 Paintball - súboj medzi učiteľmi a žiakmi

10.5.2013 plavecký výcvik žiakov 2.A

7.5.2013 Malý futbal OK - starší žiaci - 3. miesto

6.5.2013 street hokej

6.5.2013 návšteva dielní v Kammerhofe 1.A - výroba batikovaných šatiek ku Dňu matiek

6.5.2013 Slávik Slovenska ŠK

4.-5.5.2013 Noc v škole robotického krúžku

30.4.2013 Malý futbal OK - staršie žiačky

25.4.2013 lesnícky deň

24.4.2013 Cyrilometodiáda - diecézne kolo

24.4.2013 výtvarná súťaž vo Svätom Antone - Coburgove lásky, umiestnenie našich žiakov: 1. miesto - Lucia Ivaničová (3.A), 3. miesto - Žofia Lišaníková (2.A), 2. miesto - Katarína Freigertová (5.A), 1. miesto - Anna Štirblová (8.A), 2. miesto - Alžbeta Fulajtárová (8.A) (galéria)

23.4.2013 Malý futbal OK - mladší žiaci, mladšie žiačky

22.4.2013 Deň Zeme - upratovanie školského ihriska žiakmi 1.A a 8.A

18.4.2013 vyhodnotenie výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas, ocenenie našich žiakov: Henrieta Dudáková (1.A), Mária Pavlendová (8.A)

17.4.2013 Matematická olympiáda OK Z6 (Samuel Burian, Andrej Maruniak), Z7 (1. miesto - Matúš Maruniak, Matej Dudák), Z8 (2. miesto - Mária Ďuricová, 3. miesto - Anna Štirblová)

16.4.2013 Biologická olympiáda OK - Kategória Botanika: 1. miesto - Veronika Štirblová (6.A), 2. miesto - Barbora Ivaničová (7.A); Kategória Zoológia: 4. miesto - Zuzana Roháčová (8.A), 5. miesto - Michaela Pecníková (8.A), 6. miesto - Pavlína Knížková (6.A)

11.4.2013 Rozprávkové vretienko KK

10.4.2013 Deťom pre radosť - 1. kolo plaveckých pretekov (galéria)

9.4.2013 Hviezdoslavov Kubín v Banskej Štiavnici RK

7.4.2013 Deň učiteľov katolíckych škôl

5.-7.4.2013 celoslovenská programátorská súťaž v stavbe a programovaní robotov RoboCup Junior Slovakia 2013 v Košiciach (galéria)

4.4.2013 Hviezdoslavov Kubín OK

2.4.2013 metodický deň učiteľov katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy

27.3.2013 modlitba krížovej cesty na Kalvárii

26.3.2013 Hviezdoslavov Kubín OK

25.3.2013 výtvarná súťaž Kollárova Štiavnica OK, umiestnenie našich žiakov: 1. kategória: 1. miesto - Michal Chovan (2.A), 2. miesto - Vanesa Juhásová (1.A); 2. kategória: 1. miesto - Martin Balog (6.A), 3. miesto - Laura Nováková (5.A); 3. kategória: 1. miesto - Lucia Švecová (9.A) (galéria)

25.3.2013 Salamander 2012 - vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže: 1. miesto - Lucia Švecová (9.A), 1. miesto - Lucia Durbáková (9.A), 2. miesto - Paulína Knížková (6.A), 2. miesto - Barbora Hatalová (5.A), 2. miesto - Samuel Burian (6.A); čestné uznania: Lukáš Garai (9.A), Jana Krkošková (9.A), Katarína Freigertová (5.A). Škola získala ďakovný list za účasť žiakov v súťaži.

25.3.2013 Matematický klokan

23.-24.3.2013 účasť na medzinárodnej robotickej súťaži vo Viedni - RobotChallenge (galéria)

22.3.2012 Deň vody - žiaci 1.A navštívili mestskú plaváreň

21.3.2013 Študentské šapitó - rozhlasová relácia v rádiu Lumen za účasti žiakov našej školy (galéria)

20.3.2013 Pytagoriáda P6, P7, P8 OK - P6: Veronika Štirblová (2. miesto), Samuel Burian (3. miesto); P7: Matej Dudák (2. miesto); školu ešte reprezentovali: Andrej Maruniak (6.A), Barbora Ivaničová (7.A), Matúš Maruniak (7.A), Anna Štirblová (8.A), Terézia Turáneková (8.A), Mária Ďuricová (8.A)

19.3.2013 Pytagoriáda P3, P4, P5 OK - P4: Marek Ivanič (3. miesto), Peter Bellan (4. miesto); školu ešte reprezentovali: Lucia Ivaničová (3.A), Emanuel Viktor Turánek (3.B), Anna Chovanová (3.B), Mária Blaškovičová(4.A), Gabriela Maruniaková (5.A), Katarína Freigertová (5.A), Pavol Kružlic (5.A)

19.3.2013 Hviezdoslavov Kubín ŠK

15.3.2013 chemická olympiáda OK

14.3.2013 Spoznávajme svojich otcov - 6.A

13.3.2013 Testovanie 9

13.3.2013 Živé lego

11.3.2013 fyzikálna olympiáda OK

20.2.2013 súťaž v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko OK

19.2.2013 naša škola vyhrala 500€ v programe Zelená škola so svojím projektom "Tri svety"!

18.2.2013 súťaž v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko ŠK

14.2.2013 slávnostné podujatie "Dedičstvo, vieru nám chráň", umiestnenie našich žiakov vo výtvarnej súťaži: 1. kategória: 1. miesto - Ondrej Cánik (3.A), 2. miesto - Pavol Chovan (2.A); 2. kategória: 1. miesto - Pavol Kružlic (5.A), 2. miesto - Terézia Turáneková (8.A), 3. miesto - Anežka Luláková (5.A) (galéria)

14.2.2013 rozhlasová relácia Spoznávajme našich otcov

13.2.2013 zápis do prvého ročníka v čase 13:00-17:00 hod. (galéria)

11.2.2013 olympiáda v anglickom jazyku KK

8.2.2013 návšteva expozície Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka pre žiakov 7.A vrámci hodiny dejepisu

7.2.2013 geografická olympiáda OK

5.2.2013 dejepisná olympiáda OK

31.1.2013 odovzdanie polročných výpisov známok

31.1.2013 karneval (galéria)

30.1.2013 turnaj vo florbale pre starších

28.-31.1.2013 lyžiarsky kurz pre žiakov 7.A a študentov 1.G (galéria)

29.1.2013 turnaj vo florbale pre mladších

24.1.2013 výstava "Fenomén Merkur - Pocta slávnej stavebnici" (galéria)

24.1.2013 olympiáda v nemeckom jazyku OK

23.1.2013 matematická olympiáda Z5, Z9 OK

17.1.2013 olympiáda v anglickom jazyku OK, umiestnenie našich žiakov: Matúš Maruniak (7.A) - 1. miesto, Lucia Švecová (9.A) - 1. miesto

16.1.2013 noc v škole pre žiakov 8.A

16.1.2013 rozhlasová relácia Spoznávajme našich otcov

10.1.2013 súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko OK

8.1.2013 posvätenie priestorov školy

20.12.2012 predvianočný program a požehnanie

18.12.2012 turnaj vo volejbale

14.12.2012 venček žiakov 9.A

13.12.2012 vianočné trhy od 13:00 do 17:00 (galéria)

13.12.2012 olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry OK

13.12.2012 tradície na sv. Luciu (galéria)

12.12.2012 vianočná večera v školskej jedálni pre žiakov a rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

12.12.2012 Pytagoriáda P6, P7, P8 ŠK

11.12.2012 Pytagoriáda P3, P4, P5 ŠK

11.12.2012 turnaj vo vybíjanej OK

7.12.2012 účasť koledníkov na podujatí Štyavnycký vjanočný jarmok

7.12.2012 Noc čítania Biblie

6.12.2012 príchod sv. Mikuláša - sv. omša, odovzdávanie sladkých odmien pre žiakov

5.12.2012 vedomostná súťaž Všetkovedko pre žiakov 3.-5. ročníka

5.12.2012 výtvarná súťaž Ilustrujeme Horákove povesti, umiestnenie našich žiakov: 1. miesto - Pavol Chovan (2.A), 1. miesto - Gabriela Maruniaková (5.A), 3. miesto - Hana Freigertová (6.A), 1. miesto - Gregor Grega (7.A), 2. miesto - Karolína Blišťanová (8.A)

4.12.2012 posvätenie adventných vencov

3.12.2012 stolnotenisový turnaj

27.11.2012 pilotné testovanie žiakov 5. ročníka

23.11.2012 workshop pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

22.11.2012 "A slovo bolo u Boha" - súťaž v prednese kresťanskej poézie KK

22.11.2012 First Lego League v Banskej Bystrici, kategória Programovanie robotov - 1. miesto, kategória Robot Design - 3. miesto (galéria)

21.11.2012 prednáška Vdp. Viktora Jakubova, riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku, pre 15 - 19 ročných študentov

21.11.2012 výtvarná súťaž Belianske povesti, umiestnenie našich žiakov: 2. kategória: 1. miesto - Ondrej Cánik (3.A), 3. miesto - Henrieta Dudáková (1.A); 3. kategória: 1. miesto - Veronika Štirblová (6.A), 3. miesto - Laura Nováková (5.A); 4. kategória: 1. miesto - Veronika Garaiová (8.A), 2. miesto - Michaela Pecníková (8.A)

20.11.2012 Stredoškolák - burza stredných škôl v Žiari nad Hronom

19.11.2012 Vianočná koleda - divadelné predstavenie v anglickom jazyku

16.11.2012 divadelné predstavenie Ufúľaná rozprávka

14.11.2012 Spoznaj svojich otcov - relácia v školskom rozhlase

12.-16.11.2012 informatická súťaž iBobor

9.11.2012 návšteva SBM - Berggericht - expozícia "Želiezko a kladivko", maľovanie pre žiakov 8.A

8.11.2012 Komparo - cvičné testy pre žiakov 9.A ako príprava na Testovanie 9

7.11.2012 výtvarná súťaž Františkova púť, umiestnenie našich žiakov: II. kategória: 1. miesto - Anna Chovanová (3.B), 3. miesto - Katarína Matejková (3.B); III. kategória: 2. miesto - Pavlína Knížková (6.A); IV. kategória: 2. miesto - Anna Štirblová (8.A) (galéria)

7.11.2012 návšteva Terra Permonie žiakmi 1.A (galéria)

30.10.2012 exkurzia do Harmaneckej jaskyne pre 3. a 4. ročník (galéria)

29.-30.10.2012 Zo života svätých Cyrila a Metoda - literárne pásmo

26.10.2012 svedectvo členov komunity Cenacolo - prijíma stratených mladých ľudí, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel života

23.10.2012 turnaj v stolnom tenise OK

19.10.2012 Šarkaniáda a natáčanie relácie Modré z neba (galéria)

17.10.2012 turnaj v basketbale OK - 3. miesto, najlepší strelec turnaja Richard Chmelina (9.A)

16.10.2012 Deň zdravej výživy - besedy, príprava zeleninových a ovocných šalátov

12.10.2012 výchovný koncert "Bezsvedomie" o 8:30 (5.-9. ročník) a 10:30 (1.-4. ročník)

6.10.2012 Paintball v Sielnici pre žiakov 7. - 9. ročníka a študentov gymnázia

4.10.2012 oslava 20. výročia obnoveného katolíckeho školstva v Banskej Štiavnici (galéria)

14.9.2012 divadelné predstavenie Danka a Janka v Nitre (2. a 3. ročník)

14.9.2012 Ochrana života a zdravia - praktická časť (5. - 9. ročník)

13.9.2012 Ochrana života a zdravia - teoretická časť (5. - 9. ročník)

7.9.2012 Salamandrové dni - účasť v sprievode a pomoc pracovníkom Červeného kríža

3.9.2012 Spoznaj svojich otcov - aj naša škola sa spolu s ďalšími 10 základnými a strednými školami Banskobystrickej diecézy zapojila do celoročného projektu Spoznaj svojich otcov pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Veríme, že pestrými aktivitami – Výtvarné súťaže, Geocaching, Tvorba školského časopisu, Tvorba rozhlasovej relácie a jej prezentácia v rádiu Lumen, Cyrilometodiáda a exkurzie po stopách svätcov, sa podarí žiakom, študentom a ich rodinám priblížiť život a dielo týchto svätcov.

3.9.2012 o 8:30 slávnostná sv. omša vo farskom kostole pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2012/2013