• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

29.6.2012 slávnosť Sv. Petra a Pavla, ďakovná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, odovzdávanie vysvedčení a knižných odmien v škole

19.6.2012 rozlúčkový večierok 9.A

15.6.2012 výchovné koncerty LET art v Kultúrnom centre - o 8:30 pre žiakov 5.-9. ročníka, o 10:00 pre žiakov 1.-4. ročníka

13.6.2012 školský výlet na Donovaly pre žiakov 1.A, 4.A a 6.A (galéria)

7.6.2012 Čo šepká les - vedomostná súťaž vo Sv. Antone

7.6.2012 pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

6.6.2012 Deťom pre radosť - súťaž v plávaní

1.6.2012 Medzinárodný deň detí - opekanie a hry v prírode pre žiakov 1.-4. ročníka

31.5.2012 noc v škole pre žiakov 6.A

24.5.2012 Discovering America, anglické divadelné predstavenie v podaní žiakov našej školy (galéria)

23.5.2012 Všetkovedko - vedomostná súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka

22.5.2012 atletika

22.5.2012 súťaž mladých zdravotníkov - I. stupeň: Katarína Freigertová (4.A), Nina Marková (4.A), Gabriela Maruniaková (4.A), Anežka Luláková (4.A), Maroš Nyéki (4.A) - 2. miesto, II. stupeň: Filip Štrba (9.A), Mário Futák (9.A), Alexandra Rihová (9.A), Paula Turáneková (9.A), Andrej Maruniak (5.A) - 2. miesto (galéria)

22.5.2012 didaktické hry pre žiakov 1. stupňa

22.5.2012 OČAP - praktická časť, cvičenia OŽAZ - praktická časť

21.5.2012 OČAP - teoretická časť, cvičenia OŽAZ - teoretická časť

17.5.2012 biológia KK v Banskej Bystrici

17.5.2012 slávnosť Nanebovstúpenie Pána - sv. omša o 8:15 v Kostole sv. Kataríny, po sv. omši fotenie žiakov a študentov

15.-18.5.2012 plavecký výcvik žiakov 2. ročníka (galéria)

15.5.2012 Spievajme Pánovi - diecézne kolo Nová Baňa, 1. kat.: 2. miesto - Veronika Bačíková (3.A); 2. kat.: 1. miesto - Mária Kissová (6.A); Kategória zborový spev: 1. miesto - Norika Gregussová (9.A) a Lucia Švecová (8.A) (galéria)

14.5.2012 o 14:00 Apple Workshop - praktické predvedenie zariadení iPad v školstve určené pre širokú aj odbornú verejnosť

7.-9.5.2012 výlet 9.A

3.5.2012 Slávik Slovenska OK, 1. kat.: 1. miesto - Veronika Bačíková (3.A), 2. miesto - Magdaléna Tökölyová (3.A), 3. miesto - Silvia Mravcová (3.A); 2. kat.: 1. miesto - Mária Kissová (6.A) (galéria)

25.4.2012 program farských misií pre Katolícku spojenú školu (galéria)

24.4.2012 výlet do prírody pri príležitosti Dňa Zeme pre žiakov prvých ročníkov (ekohry, súťaživé hry, rozhovor o prírode)

21.4.2012 školská zabíjačka - pozvaní všetci zamestnanci školy a rodinní príslušníci

19.4.2012 medzinárodná výtvarná súťaž "My sa nevieme sťažovať nahlas", ocenení boli Lucia Švecová (8.A), Anežka Kašiarová (8.A), Alexandra Soldánová (5.A) a Timotej Šuhajda (5.A)

19.4.2012 biologická olympiáda OK - Botanika: Barbora Ivaničová (6.A) - 2. miesto; Zoológia: Michaela Pecníková (7.A) - 3. miesto, Zuzana Roháčová (7.A) - 4. miesto

19.4.2012 Hviezdoslavov kubín KK v Žarnovici

18.4.2012 lesnícky deň v Botanickej záhrade pre žiakov 1. stupňa (galéria)

18.4.2012 malý futbal (dievčatá) - 3. miesto

17.4.2012 biblická olympiáda - diecézne kolo v Badíne, reprezentovali žiaci 8.A: Lucia Švecová, Jakub Lulák a Peter Dudák, umiestnili sa na 10.-11. mieste. Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

17.4.2012 divadelné predstavenie Traja tučniaci

17.4.2012 malý futbal - starší žiaci (chlapci)

13.4.2012 futbalový turnaj McDonald`s cup - najmladší žiaci

12.4.2012 malý futbal - mladší žiaci (chlapci)

11.4.2012 plavecká súťaž Deťom pre radosť

11.4.2012 matematická olympiáda OK v kategóriách Z6, Z7, Z8

7.4.2012 Deň učiteľov katolíckych škôl

4.4.2012 krížová cesta v školskej kaplnke

3.4.2012 dejepisná olympiáda KK vo Zvolene

30.3.2012 Pytagoriáda OK v kategóriách P6 (Matej Dudák - 2.miesto, Matúš Maruniak - úspešný riešiteľ, Patrik Turányi - úspešný riešiteľ), P7 a P8. Školu ešte reprezentovali: Mária Ďuricová (7A), Terézia Turáneková (7A), Anna Štirblová (7A), Lucia Švecová (8A), Kristína Palášthyová (8A), Anežka Kašiarová (8A).

23.3.-30.3.2012 výlet do Londýna, cestou prehliadka Paríža a Bruselu (galéria)

29.3.2012 Pytagoriáda OK v kategóriách P3 (Marek Ivanič - 3.miesto, Peter Bellan - úspešný riešiteľ), P4 (Gabriela Maruniaková - 1.miesto, ) a P5. Školu ešte reprezentovali: Mária Blaškovičová (3A), Júlia Farbiaková (4A), Katarína Freigertová (4A), Veronika Štirblová (5A), Samuel Burian (5A), Andrej Maruniak (5A).

29.3.2012 výtvarná súťaž Kollárova Štiavnica očami detí: 3. miesto Silvia Mravcová (3.A), 3. miesto Ivana Lachová (5.A), 1. miesto Lucia Švecová (8.A), Anna Štirblová (7.A) (galéria)

27.3.2012 Hviezdoslavov Kubín OK

23.3.2012 basketbalový turnaj medzi cirkevnými školami Zvolen, Rajec a Banská Štiavnica

22.3-24.3.2012 RoboCup Junior 2012 - 4. miesto (galéria)

20.3.2012 geografická olympiáda KK

20.3.2012 dekanátne kolo Biblickej olympiády vo Zvolene - 1. miesto

19.3.2012 anglické divadelné predstavenie "The Canterville Ghost" vo Zvolene

15.3.2012 fyzikálna olympiáda OK: Kategória E - 1. miesto Vladimír Kráľovič (9.A), Jakub Longauer (9.A), Patrik Jány (9.A); Kategória F - 3. miesto Lucia Švecová (8.A), 3. miesto Anežka Kašiarová (8.A), Marek Klinovský (8.A)

14.3.2012 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Monitor 9

13.3.2012 streľba zo vzduchovky KK - 2. miesto Patrik Jány (9.A), 6. miesto Lucia Švecová (8.A)

29.2.2012 Hviezdoslavov Kubín ŠK

29.2.2012 Lego v rukách štvrtákov - 3. miesto (Katka Freigertová, Pavol Kružlic, Natália Jakubíková)

29.2.2012 Živé lego v rukách šiestakov - 3. miesto (Gregor Grega, Matúš Maruniak, Milan Fulajtár)

17.2.2012 karneval pre žiakov 1.-5. ročníka (galéria)

13.2-17.2.2012 lyžiarsky výcvik pre 7.A a 1.G (galéria)

13.2.2012 olympiáda v anglickom jazyku KK vo Zvolene - reprezentoval Samuel Chovan (9.A)

11.2.2012 súťaž v prednese kresťanskej poézie "A slovo bolo u Boha" - celoslovenské kolo v Bratislave, reprezentovala Lívia Sedláková (8.A)

10.2.2012 hokejový turnaj vo Svätom Antone

8.2.2012 zápis do 1. ročníka (galéria)

7.2.2012 prednes povestí v súťaži Šaliansky Maťko KK

7.2.2012 geografická olympiáda OK - 2. miesto V. Kráľovič (9.A)

1.2.2012 dejepisná olympiáda OK

31.1.2012 odovzdanie polročných výpisov známok

26.1.2012 Orion Florbal Cup - mladší žiaci

25.1.2012 okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z9 (1.miesto Vladimír Kráľovič) a Z5 (1.miesto Samuel Burian) - gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu

24.1.2012 Orion Florbal Cup - starší žiaci

20.1.2012 olympiáda v nemeckom jazyku OK

17.1.2012 olympiáda v anglickom jazyku OK

12.1.2012 prednes povestí v súťaži Šaliansky Maťko OK

12.1.2012 posvätenie priestorov školy

22.12.2011 predvianočný program a požehnanie

15.12.2011 šachový turnaj

14.12.2011 vybíjaná OK

9.-10.12.2011 účasť koledníkov a žiakov so svojimi výrobkami na Vianočných trhoch v Kammerhofe

8.12.2011 Pytagoriáda P6, P7, P8 ŠK

8.12.2011 slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie + návšteva sv. Mikuláša pre 1.-4. ročník (galéria)

7.12.2011 Pytagoriáda P3, P4, P5 ŠK

2.12.2011 olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre OK

30.11.2011 basketbalový turnaj

29.11.2011 A slovo bolo u Boha - súťaž v prednese kresťanskej poézie

25.11.2011 First Lego League - programovanie robotov, v kategórii Robot game sme obsadili 3. miesto (galéria)

22.11.2011 Hot potatoes

16.11.2011 Ilustrujeme belianske povesti

16.11.2011 Deň študentov - ocenenie 2 našich žiakov primátorkou mesta

11.11.2011 turnaj v stolnom tenise

8.11.2011 Komparo 2011

7.11.2011 informatická súťaž iBobor

4.11.2011 poklona a pobožnosť pri relikvii sv. Cyrila (galéria)

4.11.2011 výchovný koncert "Zábrany bez zábran"

27.10.2011 Františková púť - výtvarná súťaž: Ondrej Cánik – 1. miesto, Anička Chovanová – 3. miesto, Paulínka Knížková 1. miesto, Matúš Maruniak 2. miesto, Lucia Švecová 1.miesto (galéria)

27.10.2011 viacboj všestrannosti - Paula Turánekova (2. miesto), Dušan Juhás (2. miesto), Mária Pavlendová (2. miesto), družstvo (3. miesto)

21.10.2011 vedecké centrum Atlantis, Tekovské múzeum a hvezdáreň - exkurzia z fyziky (galéria)

18.10.2011 vystúpenie tanečného krúžku

14.10.2011 Deň zdravej výživy (galéria)

5.10.2011 praktická časť OZŽ a OČAP

4.10.2011 teoretická časť OZŽ a OČAP - druhý stupeň

4.10.2011 návšteva divadla v Banskej Bystrici - prvý stupeň

4.10.2011 cezpoľný beh

4.10.2011 spomienka na sv. Františka Assiského - patróna školy

26.9.2011 návšteva Pavla Hrušovského

5.9.2011 začiatok šk. roka 2011/2012