• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

30.6.2011 koniec školského roka, odovzdávanie vysvedčení (galéria)

23.6.2011 rozlúčkový večierok 9.A o 13:00 h

22.6.2011 výlet Habakuky (2.A)

16.6.2011 výlet do Tatralandie (4.A, 8.A)

15.6.2011 pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

15.6.2011 športové súťaže cirkevných škôl Banskobystrickej diecézy (galéria)

14.6 - 15.6.2011 splavovanie Hrona - 9.A (galéria)

9.6.2011 dopravné ihrisko (1. a 4. ročník)

8.6 - 9.6.2011 školský výlet na Počúvadlo (8.A)

8.6.2011 výlet do Bratislavy - 3. a 4. ročník

7.6.2011 Čo šepká les

6.6.2011 Dopravné ihrisko (2. a 3. ročník)

3.6.2011 Z rozprávky do rozprávky po Európskej únii (1. - 4. ročník) - rozprávkové pásmo v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici

1.6.2011 Medzinárodný deň detí - hry a súťaže v prírode (galéria)

31.5.2011 Deťom pre radosť (finále plaveckej súťaže) - najmladšie žiačky: 1.miesto: Saška Nemčoková (1.A), najmladší žiaci: 3.miesto: Marek Jágerský (3.A), Maroš Nyéki (3.A), mladšie žiačky: 3.miesto: Mária Pavlendová (6.A), mladší žiaci: 1.miesto: Dávid Nemčok (6.A), 2.miesto: Jakub Lulák (7.A), starší žiaci: 1.miesto: Janko Gedelovský (8.A), 2.miesto: Dušan Juhás (8.A), 3.miesto: Viliam Méres (7.A), staršie žiačky: 2.miesto: Roberta Böhmová (9.A), registrovaní plavci: 1.miesto: Jakub Longauer (8.A), štafeta: 1.miesto: Mária Pavlendová (6.A), Saška Nemčoková (1.A), Jakub Longauer (8.A), Dávid Nemčok (6.A)

26.5.2011 zdravotnícka súťaž OK - 2.miesto (mladší): Katka Freigertová (3.A), Hanka Freigertová (4.A), Veronika Štirblová (4.A), Andrej Maruniak (4.A), Samuel Burian (4.A), 1.miesto (starší): Alexandra Rihová (8.A), Paula Turáneková (8.A), Petra Hyblerová (8.A), Filip Štrba (8.A), Mário Futák (8.A) (galéria)

25.5.2011 Slávik Slovenska KK - 2.miesto: Petra Hyblerová (8.A) (galéria)

24.5.2011 Envirofilm

23.5.2011 OČAP

17.5.2011 Spievajme Pánovi - diecézne kolo v Novej Bani - 1.kategória: 1.miesto: Silvia Mravcová (2.A), 2.kategória: 1.miesto: Mária Kissová (5.A), 3.kategória: 1.miesto: Petra Hyblerová (8.A), skupina: 1.miesto: Petra Hyblerová (8.A), Norika Gregussová (8.A), Lucia Švecová (7.A) (galéria)

13.5.2011 Monday Morning, anglické divadelné predstavenie v podaní žiakov našej školy (galéria)

12.5.2011 atletika OK - 1.miesto (hod kriketkou): Pavol Kondek (9.A), 2.miesto (vrh guľou): Richard Cánik (9.A)

10.5.2011 malý futbal - mladší žiaci

5.5.2011 celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka - Komparo

4.5.2011 Slávik Slovenska OK - 1.kategória: 1.miesto: Veronika Bačíková (2.A), 2.miesto: Silvia Mravcová (2.A), 2.kategória: 3.miesto: Dávid Nemčok (6.A), 3.kategória: 1.miesto: Petra Hyblerová (8.A)

3.5 - 6.5.2011 plavecký výcvik žiakov 2.A

19.4.2011 Pytagoriáda OK - 1.miesto: Vladimír Kráľovič (8.A)

19.4.2011 My sa nevieme sťažovať nahlas (výtvarná súťaž) - 1. miesto: Ondrej Cánik a Lucia Ivaničová (1.A), 1.miesto: Norika Gregussová (8.A)

14.4.2011 Biblická olympiáda (diecézne kolo v Badíne) - zúčastnili sa jej Lucka Švecová (7.A), Saška Rihová (8.A) a Vladko Kráľovič (8.A) a umiestnili sa na peknom 6.-7. mieste

14.4.2011 Minifutbal - 4.miesto

13.4.2011 Živé lego - 2. miesto: Samuel Chovan, Dušan Juhás, Miroslav Klinovský (8.A), 4. miesto: Samko Burian, Timko Šuhajda (4.A)

12.4.2011 Kinderiáda

12.4.2011 Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo) - 3. miesto: Mária Kissová (5.A)

12.4.2011 Biologická olympiáda - 3. miesto: Zuzka Roháčová (6.A), 4. miesto: Miška Pecníková (6.A)

6.4.2011 Matematická olympiáda - 3. miesto: Lucia Švecová (kat. Z7), 1. miesto: Vladimír Královič (kat. Z8)

6.4.2011 Snehulienka a sedem trpaslíkov

31.3.2011 malý futbal - chlapci

31.3.2011 Ak vieš, odpovieš (okresné kolo) – 2. miesto: Jakub Palovič (9.A) a Roberta Böhmová (9.A)

31.3.2011 Kollárova Štiavnica (galéria)

29.3.2011 malý futbal - dievčatá

28.3.2011 Deň učiteľov

22.3.2011 Hviezdoslavov kubín (okresné kolo)

21.3.2011 Dejepisná olympiáda (krajské kolo) - Vladko Královič (8.A) – 4. miesto

16.3.2011 plavecké preteky - Deťom pre radosť

16.3.2011 Fyzikálna olympiáda (okresné kolo)

15.3.2011 Biblická olympiáda (dekanátne kolo) - 1. miesto: Lucia Švecová, Saška Rihová, Vladko Královič

9.3.2011 celoslovenské testovanie deviatakov MONITOR 9

5.3.2011 zabíjačka spojená s fašiangovým posedením zamestnancov školy

4.3.2011 fašiangový karneval pre žiakov 1.-5. ročníka (galéria)

1.-4.3.2011 lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka základnej školy a študentov 1. a 2. ročníka gymnázia (galéria)

23.2.2011 rozprávkové vretienko

9.2.2011 zápis do 1. ročníka od 13:00 do 17:00 (galéria)

9.2.2011 prednes povestí Šaliansky Maťko v Banskej Bystrici KK

9.2.2011 geografická olympiáda OK

2.2.2011 dejepisná olympiáda OK

28.1.2011 odovzdanie vysvedčení

26.1.2011 matematická olympiáda Z5 a Z9 (okresné kolo)

20.1.2011 olympiáda v nemeckom jazyku (okresné kolo)

18.1.2011 olympiáda v anglickom jazyku (okresné kolo) - 1.A Kategória: L. Švecová (1.miesto), 1.B Kategória: M. Dudáková (2.miesto)

13.1.2011 vybíjaná - dievčatá (okresné kolo)

12.1.2011 súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko (okresné kolo) - 1. Kategória: J. Farbriaková (2.miesto), 2. Kategória: M. Kissová (1.miesto), 3. Kategória: L. Švecová (1.miesto) a D. Nemčok (2.miesto)

11.1.2011 posvätenie priestorov školy v novom roku

22.12.2010 predvianočný program a požehnanie (galéria)

17.12.2010 vianočné trhy v SKŠ od 13:00 (galéria)

10.12.2010 účasť koledníkov a žiakov so svojimi výrobkami na Vianočných trhoch v Kammerhofe (galéria)

8.12.2010 návšteva sv. Mikuláša (galéria)

1.12.2010 olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre (okresné kolo)

23.11.2010 burza stredných škôl

21.11.2010 prehliadka heligonkárov vo Sv. Antone a vystúpenie žiakov SKŠ

16.11.2010 basketbal (okresné kolo)

11.11.2010 súťaž Belianske povesti

9.11.2010 Komparo 2010 - žiaci 9.A otestovali svoje vedomosti v "cvičnom" monitore

8.-11.11.2010 informatická súťaž iBobor

8.-11.11.2010 EKO školenie - Monitoring životného prostredia (galéria)

28.10.2010 okresné kolo v stolnom tenise - dievčatá 3. miesto

27.10.2010 6. ročník výtvarnej súťaže Františkova púť pre žiakov materských a základných škôl okresu Banská Štiavnica

27.10.2010 vystúpenie v domove dôchodcov

20.10.2010 výtvarná súťaž Ilustrujeme Horákove povesti: Gabika Maruniaková (3.A) – 1. miesto, Silvia Mravcová (2.A) – 2. miesto, Veronika Garaiová (6.A) – 1. miesto, Norika Gregussová (8.A) – 1. miesto, Lucia Švecová (7.A) – 2. miesto (galéria)

15.10.2010 Deň zdravej výživy (galéria)

13.-15.10.2010 Monitoring životného prostredia (galéria)

4.10.2010 spomienka na sv. Františka Assiského - patróna školy - sv. omša o 8:30 hod. vo farskom kostole

10.9.2010 Na baňu klopajú

2.9.2010 začiatok školského roka 2010/2011 slávnostnou sv. omšou o 8:30 hod. vo farskom kostole, otvorenie a posvätenie priestorov novej školskej budovy o 10:00 hod. pred budovou školy (galéria)