• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Výtvarná súťaž vo Sv. Antone - Karol Palášthy – cena riaditeľa Múzea vo Sv.Antone, Daniela Halčinová – 1.miesto, Katarína Freifertová 1.miesto, Laura Nováková - 2.miesto,Alexandra Soldánová – 1.miesto, Hanka Freigertová – 2.miesto.