• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Medzinárodná výtvarná súťaž  -  spomedzi množstva krajín, miest a škôl celého sveta sa práve naši dvaja žiaci umiestnili takto: 1. kategória - Michal Chovan 3. miesto a 2. kategória Barborka Hatalová 1. miesto