• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Pravidelne každý rok  organizuje Základná cirkevná škola sv. Alžbety v Novej Bani diecézne kolo speváckej súťaže „Spievajte Pánovi“ .
Domáci Novobančania hostili v utorok 20. mája pánov učiteľov a vybraných žiakov Banskobystrickej diecézy konkrétne z cirkevných škôl z Banskej Bystrice, Novej Dediny, Žarnovice, Levíc, Banskej Štiavnice a Žiaru nad Hronom.
Deti si pre tento druh súťaže pripravili dve piesne: jednu slovenskú ľudovú a druhú náboženskú. Súťažilo sa v 4 kategóriách.
Pekné výkony detí hodnotila sedemčlenná porota, ktorá je rok čo rok zostavená z pedagógov všetkých škôl. Spojenú katolícku školu sv. Františka Assiského z Banskej Štiavnice reprezentovali
4 speváčikovia.
Piesne s náboženskou tematikou „Pane, vždy, keď Tvoj svätosť zriem“, „Môj Ježiš“, „Vykupiteľ žije“ a „Vyvýšený“ nacvičila pani učiteľka Mgr. Helena Chovanová, ľudové piesne „Vôli nemám“, „Každá mamka“, „Keď pôjdeš popred nás“ a „Tancuj, tancuj“ zas Mgr. Irena Chovanová.
Že interpretáciu týchto piesní zverili naozaj ostrieľaným a šikovným spevákom svedčí  ich nádherné umiestnenie. V kategórii boli väčšinou siedmi súťažiaci.
V prvej kategórii  obsadil PAĽKO CHOVAN  1. miesto,
v druhej kategórii obsadila VERONIKA BAČÍKOVÁ 1. miesto,
v tretej kategórii MÁRIA KISSOVÁ 2. miesto
a v kategórii skupinky posilnení ANIČKOU CHOVANOVOU získali spoločne krásne prvenstvo.
Hostiteľovi pánovi riaditeľovi  Mgr. Branislavovi Pirháčovi a pani učiteľke PaedDr. Monike Solčanovej ďakujeme za vrelé privítanie, pohostenie a vecné ceny. V neposlednom rade si  pedagógovia, viacerí rodičia a samotné deti odniesli hlboký zážitok z kvalitných speváckych výkonov svojich kamarátov. Žiakov cirkevných škôl, ktoré cez takýto druh súťaže mali možnosť spievajúc Bohu na chválu precítiť krásu hudby a učiť sa  pokore pred veľkým darom svojho talentu.