• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

2.4.2014 sa v priestoroch Mestskej knižnice konalo nulté kolo súťaže v skladaní hry Scrabble. Našu školu úspešne reprezentovali Matúš Maruniak a Matej Dudák a umiestnili sa na krásnom 1. mieste.