• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Súťaž Živé lego sa konala 12.3. Takto sa umiestnili naši žiaci.
1.miesto I.katgória: Anna.Chovanová, Lucia Ivaničová, Krištof Lišaník
3.miesto II.kategória: Marek Ivanič, Michal Baláž, Mária Blaškovičová