• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

26.3.2014 sa konala Biblická olympiáda- dekanátne kolo v Novej Bani. Freigertová Hanka (7.A), Maruniak Andrej (7.A), Štirblová Veronika (7.A), Soldánová Alexandra (7.A), Matej Dudák (8.A) postupujúci do diecézneho kola.