• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Karneval pre mladších žiakov tento rok pripravili žiaci 9. ročníka. Vymysleli pre deti rôzne súťaže, čím obohatili fašiangové dopoludnie. Veríme, že všetci sa z chuti zabavili.