• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každoročne v našej škole prebieha zápis do 1. ročníka hravou formou cez rozprávku. Tento rok to bola rozprávka KOCÚR v ČIŽMÁCH. Úlohou detí bolo pomôcť kocúrovi vychytať všetky myšky v kráľovstve, aby ho pan kráľ pustil do školy. Dnes môžeme povedať, že máme kráľovstvo bez myší.