• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

14.1.2014 sa konalo OK výtvarnej súťaže Ilustrujeme Horákove povesti. Našu školu úspešne reprezentovali: Henika Dudáková (2.A) – 1.miesto, Žofia Lišaníková (3.A) – 3.miesto, Anežka Luláková (6.A) – 1.miesto, Anna Chovanová (4.A) – 2.miesto, Anna Štirblová (9.A) – 3.miesto, Gregor Grega (8.A) – špeciálna cena poroty za ojedinelý kresebný prejav.