• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Sv. Mikuláš zavítal aj do našej školy, kde ho už netrpezlivo očakávali žiaci a študenti všetkých ročníkov. Žiaci prvého stupňa si prichystali, pre sv.Mikuláša predstavenia, za ktoré od neho dostali sladkú odmenu.