• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

26.11.2013 sa konalo OK výtvarnej súťaže Ilustrujeme belianske povesti. Našu školu úspešne reprezentovali: Karol Palášthy (1.A) – 1. miesto, Michal Chovan (3.A) – 1. miesto, Mária Blaškovičová (5.A) - 1. miesto, Veronika Štirblová (7.A) - 1. miesto.