• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 13.11.2013 naša škola organizovala 9.ročník okresnej výtvarnej súťaže Františkova púť na tému: František – syn kupca s látkami. Po úvodnom pásme piesní a hovoreného slova žiaci dvoch materských a piatich základných škôl nášho okresu tvorili a maľovali. Odborná porota pedagógov jednotlivých škôl vyhodnotila práce nasledovne:
I.kategória – materské školy:
1. Nelka Slančíková - CMŠ, 1. Danielka Marková – CMŠ, 1. Veronika Glézlová – MŠ 1.mája, 1. Laura Návratová – MŠ 1.mája
II. kategória – 1.-3.ročník ZŠ
1, Diana Maďarová – ZŠ J.Kollára, 2. Natália Siagová – ZŠ J.Horáka, 3. Pavol Chovan – CZŠ, 3. Richard Hesoun – ZŠ s MŠ B.Belá
III. kategória – 4.-6.ročník ZŠ
1.Ján Glézl – ZŠ. J.Horáka, 2. Viktória Babiaková – ZŠ J. Horáka, 2. Eliška Michnová – ZŠ J. Kollára, 3.Veronika Bačíková –CZŠ, 3. Diana Štefanková - ZŠ s MŠ Sv. Anton
IV. kategória – 7.-9.ročník ZŠ
1.Ivana Štefániková – ZŠ s MŠ Sv. Anton, 2. Hanka Freigertová – CZŠ, 2. Kristína Frajová – ZŠ s MŠ B.Belá, 3.Mária Ďuricová – CZŠ, 3. Ester Gašparová- ZŠ J.Horáka
Víťazom blahoželáme,ostatným súťažiacim prajeme veľa ďalšej chuti tvoriť, vyučujúcim ďakujeme za prípravu žiakov na súťaž a tešíme sa na jubilejný 10.ročník súťaže zase o rok.