• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 21.11.2013 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo regionálne kolo robotickej súťaže First Lego League. Našu školu reprezentoval jeden tím s názvom A-team v zložení žiakov z 1G, 8A a 5A. V konkurencii 12 tímov sme obsadili 3. miesto v kategórii Robot Design, 3.miesto v kategórii TeamWork a celkovo sme skončili na 5. mieste.