• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Ďalšie anglické divadlo, ktoré si pre vás vytvorili a nacvičili študenti našej školy pod vedením Mgr. Angeliky Nyékiovej. Tentokrát si v anglickom príbehu zaspomíname na rozprávku Mrázik.