• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Predstavenie tvorby žiakov Robotického krúžku, ktorý na našej škole vedie Mgr. Jozef Siska. Týmto tancom naprogramovaného robota sa v celoslovenskej súťaži RoboCup Junior Slovakia 2013 umiestnili na 2. mieste.