• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 29. mája sa žiaci 8.-9. ročníka ZŠ a študenti 1.-3. ročníka gymnázia našej školy počas prvej vyučovacej hodiny zúčastnili prednášky na tému "Svet častíc okolo nás a v nás", ktorú viedli Richard Cánik (2.G), Marek Garai (2.G) a Patrik Búri (3.G). Rozhodli sa totiž zapojiť do celoslovenskej fyzikálnej súťaže Cascade 2013. Ich úlohou bolo pripraviť si prezentáciu na tému, ktorá sa bežne nevyučuje na hodinách fyziky a sprístupniť ju širokému publiku poslucháčov.