• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 12. júna sa žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka základnej školy spolu s prvákmi nášho gymnázia vybrali na školský výlet do prostredia Oravy. Počas výletu sme navštívili Oravský hrad a splavovali rieku Orava. Zažili sme krásny spoločný čas plný nezabudnuteľných zážitkov.