• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každoročne sa vrámci našej diecézy koná športové podujatie, na ktorom sa stretnú žiaci všetkých cirkevných škôl Banskobystrickej diecézy. Výnimkou nebol ani tento rok, kedy sme sa stretli v Leviciach. Súťažili sme v rôznych športových disciplínach, ako napríklad floorbal, skok do diaľky, či beh a o umiestnenia našich žiakov nebola núdza.