• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci 1.A boli spolu so žiakmi zo Svätého Antona na školskom výlete v Martine, kde sa nachádza skanzen - Slovenská dedina. Múzeum slovenskej dediny je najväčšou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Žiaci mali možnosť aj vlastnej tvorivej činnosti a z celého výletu boli aj napriek nie úplne priaznivému počasiu veľmi nadšení.