• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 10.4., 15.5. a 5.6. sa uskutočnili plavecké preteky „Deťom pre radosť“, kde sme sa v hojnom počte zúčastnili a takmer v každej kategórii sme sa umiestnili na stupienku víťazov. Celkovo ako škola sme sa umiestnili na 2. mieste zo všetkých zúčastnených škôl. Ani jeden žiak neodišiel z plavárne s prázdnymi rukami, všetci dostali balíček a umiestnení okrem toho dostali hodnotné ceny.