• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 24. apríla sa vo Svätom Antone konal 1. ročník výtvarnej súťaže Couburgove lásky na tému Motýle. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto - Lucia Ivaničová (3.A), 3. miesto - Žofia Lišaníková (2.A), 2. miesto - Katarína Freigertová (5.A), 1. miesto - Anna Štirblová (8.A), 2. miesto - Alžbeta Fulajtárová (8.A). Gratulujeme!