• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 25. marca sa konalo okresné kolo výtvarnej súťaže Kollárova Štiavnica v Galérii Jozefa Kollára. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. kategória: 1. miesto - Michal Chovan (2.A), 2. miesto - Vanesa Juhásová (1.A); 2. kategória: 1. miesto - Martin Balog (6.A), 3. miesto - Laura Nováková (5.A); 3. kategória: 1. miesto - Lucia Švecová (9.A).