• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 21. marca sa žiaci našej školy zúčastnili nahrávania rozhlasovej relácie v rádiu LUMEN pod názvom Študentské šapitó, ktorá bola špeciálne venovaná aktivitám v Roku viery a sv. Cyrilovi a Metodovi. Pásmo piesní a textu nahrali žiaci Lucia Švecová, Anežka Kašiarová  Anežka Luláková, Mária Kissová, Barbora Hatalová, Pavol Chovan, Šimon Sedlák a Andrej Neuschl.