• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 14. februára sa v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici uskutočnilo podujatie pod názvom "Dedičstvo, vieru nám chráň", ktorého organizátorom bola aj naša škola. Vzniklo pri príležitosti 1150. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Súčasťou bola výstava výtvarných prác žiakov základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl.